Apialia Girona

Som les agrupacions comerciales del col·lectiu API a Girona. Col·laborem i compartim els encàrrecs de venda en exclusiva de les propietats que cadascuna de les immobiliàries capten, gestionant els immobles de manera conjunta. Treballem sota el mateix codi ètic, els mateixos procediments de treball i donem un millor assessorament al client buscant semper la seva satisfacció.